ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 07:29 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเพื่อทราบ!

- ครูมัตถกาญจน์  เอียดดำ  ได้ลาออกจากการเป็นครูโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง เพื่อไปศึกษาต่อ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558

 

Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ร่วมกับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด โครงการทดสอบทางวิชาการ กำหนดสอบวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

Laughing โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.2-ป.6 เข้าสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) กำหนดสอบวันที่ 30 สิงหาคม 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.TEDET.ac.th

 

Laughingโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2557


Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดเรียนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 


Laughing โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดสอนพิเศษให้กับผู้ปกครองนักเรียนฟรี ทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 - 16.60 น. ประจำปีการศึกษา 2558 เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 06:38 น.
 
กิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 04:00 น.

 

กิจกรรมการแข่งขันอินดอร์ซอคเกอร์

กีฬาสีธิดาเกมส์57(youtube)

กิจกรรมวันไหว้ครู'57

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือLaughing กิจกรรมวันเด็ก Cool

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Smile

กิจกรรมวันคริสต์มาสLaughing

 

 

กิจกรรม Open HouseLaughing

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:42 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 62
Content : 23
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 19882