ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 07:29 น.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) www.TEDET.ac.th
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6
Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 และรับผลการเรียน  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 
ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014 เวลา 01:49 น.
 
กิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 04:00 น.

 

กีฬาสีธิดาเกมส์57(youtube)

    กิจกรรมวันไหว้ครู'57

 

      

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือLaughing   กิจกรรมวันเด็ก Cool
     

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Smile

 

กิจกรรมวันคริสต์มาสLaughing

 

 

 
     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์Laughing

 

 

 
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 09:50 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 60
Content : 21
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 17839