ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 07:29 น.
Smile สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 วันที่ 15 มีนาคม 2558
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) www.TEDET.ac.th
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6
Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที 30 มีนาคม 2558 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 
Smileสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กำหนดสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.2 , ป.4 และ ป.5  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 03:16 น.
 
กิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 04:00 น.

 

กีฬาสีธิดาเกมส์57(youtube)

กิจกรรมวันไหว้ครู'57

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือLaughing กิจกรรมวันเด็ก Cool

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Smile

กิจกรรมวันคริสต์มาสLaughing

 

 

กิจกรรม Open HouseLaughing

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:00 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 61
Content : 23
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 20185