ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 07:29 น.
  ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้กำหนดมาเยี่ยมพบปะนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ในกิจกรรม "พบผู้ว่าฯ  หน้าเสาธง"  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้มีความมุ่งมั่นในการเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จ จนสามารถจบการศึกษาออกมาทำงานในอาชีพต่าง ๆ เป็นกำลังของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป ตามโครงการเทินทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
  Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557 ดูตารางสอบ
 

Laughing โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ร่วมกับบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้กำหนดสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจำปี 2557  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557  วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.00 น. - 10.00 น. และวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 086-2964866
 
ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 06:45 น.
 
กิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 04:00 น.

 

กิจกรรมกีฬาสีธิดาเกมส์57 Laughing


กิจกรรมวันเด็ก Cool กิจกรรมผู้สูงอายุ Cool


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือLaughing

กิจกรรมวันคริสต์มาสLaughing

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Smile

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์Laughing

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:49 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 60
Content : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 17036