ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 07:29 น.
   
   Smile โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
   
   Laughing วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 จำหน่ายชุดนักเรียน  และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
 

  

   Laughing วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 เปิดเรียนปรับพื้นฐาน เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและนำอาหารกลางวันมาด้วย 
 

ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 03:07 น.
 
กิจกรรมของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 04:00 น.

 


กิจกรรมวันเด็ก Cool กิจกรรมผู้สูงอายุ Cool


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือLaughing

กิจกรรมวันคริสต์มาสLaughing

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Smile

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์Laughing

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 06:57 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 59
Content : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14592