ผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 07:33 น.

โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่สอบเข้าม.1 โรงเรียนต่างๆ

 

ประจำปีการศึกษา 2555

ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1.เด็กชายกฤษฎา     หนูสิงห์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
2.เด็กชายคุณาพงษ์    ประทุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4
3.เด็กหญิงชญานันท์ โอภาศเจริญสุข โรงเรียนตรังคริสเตียน  จ.ตรัง
4.เด็กหญิงณัฏฐณิชา    บรรพชา โรงเรียนนารีวุฒิ  จ.ราชบุรี
5.เด็กหญิงกานต์ชนิต    กิจเวช โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
6.เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
7.เด็กหญิงจุฑามณี     ขณะรัตน์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
8.เด็กหญิงนริศรา      ไชยศรียา โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
9.เด็กหญิงจำรัสโฉม     ยิ้มด้วง โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
10.เด็กหญิงณิสาชล    สงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง (ห้องพิเศษ วิทย์-คณิต)
11.เด็กชายปฐมพงศ์    พูลเพิ่ม โรงเรียนแสงทองวิทยา  จ.สงขลา
12.เด็กชายปรมัตถ์  พันธ์สารคาม โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
13.เด็กชายอานนท์ มาอุดมประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
14.เด็กชายเดชฤทธิ์ มาอุดมประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
15.เด็กหญิงจิรัญธิญา      เฉลิมกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง
16.เด็กชายนพดล     ช่วยหนู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
17.เด็กชายพชรดณัย     เศรษฐช่วย โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
18.เด็กชายทรงวุฒิ     รัตนชู โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
19.เด็กหญิงชนัญญา    ดำน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ จ.สงขลา
20.เด็กหญิงกานต์ธิดา   หัทยานนท์ โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
21.เด็กหญิงชานันทนี  กำเหนิดฤทธิ์ โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง (ห้องพิเศษ ภาษาอังกฤษ)
22.เด็กหญิงฉัตรกมล     จันทะระ โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง
23.เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ขอชมกลาง โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง
24.เด็กหญิงกนิษฐา      อินทมะโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครศรีฯ
25.เด็กหญิงศตนันทน์    จันทร์ปาน โรงเรียนศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
26.เด็กชายอิทธิฤทธิ์     อักษรชู โรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง

 

ประจำปีการศึกษา 2554

ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1.เด็กชายบารมี     รณรงค์เสนีย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
2.เด็กชายระพีพัชร   หนูเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีฯ
3.เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อักษรสว่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครศรีฯ
4.เด็กชายพิศิฐพงศ์  สุวรรณพนัง โรงเรียนนานาชาติ  จ.นครศรีฯ
5.เด็กชายวรินทร  อมตเวทย์ โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง
6.เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พงศ์เศรษฐ์กุล โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง
7.เด็กชายจิราเจต  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ  จ.พัทลุง
8.เด็กชายธีระวัฒน์  ติเศส โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ  จ.พัทลุง
9.เด็กชายกฤต  ไชยศรียา โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ  จ.พัทลุง
10.เด็กชายวงศกร  แซ่ฮ่อ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  จ.พัทลุง
11.เด็กชายวรเชษฐ์  บุญวรโชติ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  จ.พัทลุง
12.เด็กหญิงศิวณี  คงทองสังข์ โรงเรียนควนขนุน  จ.พัทลุง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 02:59 น.
 


นางสาวสถาน  บัวขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มากน้อยเพียงใด
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

สมาชิก : 61
Content : 23
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 21648